Kulturskolan föreslås få nationella mål

KulturskolanStaten ska stötta kulturskolan med nationella mål. Men det blir ingen lagstiftning om lagstiftad kulturskola. Det klargör regeringen i en proposition.