Kulturskolan har fått ett eget hem

Efter många tillfälliga lokaler flyttade skolan in i nybyggda lokaler. Kronomagasinet rymmer nu musik, pyssel, teater och dans.