Kulturskolan hotas när elever inte får ledigt från lektionerna – ”omöjligt att köra arton mil för musikundervisning”

Uppskattningsvis 25 000 barn i landet får ledigt från skolan för att i stället gå på kulturskolornas lektioner. För att möjliggöra undervisning i instrument och drama bryter nästan alla kommuner i Dalarna mot lagen.