Kulturskolan i Malmö inför distansutbildning – mot rekommendationerna

Igår kom regeringen med rekommendationer om att gymnasie- och vuxenutbildningarna bör införa distansutbildning. Men grundskolorna ska hålla öppet som vanligt. Men nu väljer Kulturskolan i Malmö att trots det stänga och utbilda elever på distans. – Ska man hoppas att rekommendationen kommer eller ska man använda sitt sunda förnuft, säger Jalle Lorensson, chef för Malmö Kulturskola.