Kulturskolan i nytt samarbete med fritidsgårdarna

Kulturskolan är inne i en uppstartsfas inför hösten. Kursutbudet är likt tidigare, men ett nytt samarbete med Fryshuset och Mejeriet håller på att formas.