Kulturskolan mer tillgänglig och jämlik - dialog med utredning

Utredning om kulturskolan bjuder in till samråd

Kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik. Regeringen har tillsatt en utredning och professor Monica Lindgren ansvarar för den. Utredningen vill bjuda in företrädare för landets musik- och kulturskolor till samråd om uppdraget. 

Samråd kommer att genomföras i:
· Göteborg den 16 september 
· Umeå den 21 september
· Stockholm den 22 september

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter:

  • kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige,
  • identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola,
  • föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och,
  • lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för verksamheten.

Anmälan: Senast den 28 augusti via mail till  ulrika.lindblad@regeringskansliet.se

Mer information om utredningen: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/04/regeringen-tillsatter-...

monica lindgren