Kulturskolan och GDPR

Vad är ok utifrån GDPR, är det ok med samtycke via anmälan till en kurs? Vi har fått svar av Susanne Svanholm jurist på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och insatt i frågan.

Många kulturskolor har ett system där elever eller föräldrar får ta ställning via anmälan till en kurs om att det är ok att barn kan få synas på foto eller film från elevföreställningar och liknande. I vissa kommuner har nu frågan kommit upp om detta funkar utifrån GDPR. Kommunerna gör lite olika och det verkar vara lite oklart vad som gäller. Kulturskolerådet har tagit upp frågan med Susanne Svanholm är jurist på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) som är insatt i frågan. Och hon förklarar dels att att åtgärder för att främja annan kulturell verksamhet räknas till allmänt intresse, och det går därför att stödja sig på den aspekten. Men även att samtycke vid kursanmälan fungerar.

— Det är helt enligt regelverket att eleverna och vårdnadshavare lämnar samtycke. Det är en av de lagliga grunderna som kulturskolan kan stödja sig på i GDPR, säger Susanne.

Läs mer på Datainspektionens hemsida.se

bild GDPR