Kulturskolan rekordsamlar till Världens Barn

Landets kulturskolor har under åren genomfört olika konserter och andra aktiviteter där de samlat in pengar till Världens Barn. 2014 blev ett rekordår.

– Vilket år! Sammantaget har kulturskolorna samlat in cirka 1,5 miljoner kronor under 2014! Det är så roligt att konserterna fått en naturlig plats på kulturskolorna, säger Göran Klingensjö på Värdens barn.

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling. Den är välkänd i landets 290 kommuner och på många håll spelar den en central roll i det lokala humanitära engagemanget. Den har blivit något av en folkrörelse.

– En Världens Barn konsert är ingen vanlig elevkonsert. Det är en speciell atmosfär och ny miljö som ger eleverna en ny utmaning. På det sättet kan vårt samarbete berika även kulturskolornas egen utbildning, menar Göran Klingensjö.

Läs mer om Riksinsamlingen Världens Barn