Kulturskolan rustar för att gå över till fjärrundervisning Om P4 Gotland

På Kulturskolan förbereder sig lärarna för att kunna undervisa fler elever på distans även om man vill hålla öppet så länge som möjligt. Enklast blir övergången för instrumentalisterna medan det är svårare för orkestern, berättar Åsa Österdahl som är ledare för Ö-bandet. "Det blir en väldig kakofoni om 25 elever ska spela samtidigt online, men jag plockar fram material så att man kan få en känsla av samspel så man inte tappar motivationen", säger Åsa Österdahl.