Kulturskolan satsar stort

Mellan 2011 och 2014 hade Essunga musikskola en nedgång med 30 procent av sina spelande och sjungande elever. Sedan dess har elevantalet haft en fortsatt låg nivå utan att öka trots att man satsat med olika aktiviteter. Men nu satsar man större, då kulturskolan fått ett statsbidrag från regeringen på 380 000 kronor.