Kulturskolan skonas från besparing

Det blir ingen bro över kanalen, men väl en gång- och cykelväg mellan färjan Lina och stationshuset. Det beslutade kommunfullmäktige när investeringsbudgeten klubbades. Kvällens mest förvånande beslut var kanske att Kulturskolan helt slipper besparingar i nästa års driftsbudget.