Kulturskolans dag 2021

Under 2021 kommer Kulturskolerådet att lansera kulturskolans dag med ett gemensamt datum. Många tycker att en sådan dag är en bra idé visar Kulturskolerådets enkät.

Vi genomförde nyligen en enkät om ett passande datum för kulturskolans dag. 69 procent av chefer som svarat vill ha den 17/5 2021. Vi fick sammantaget in 177 svar. 95 procent tyckte att det var en bra eller mycket bra idé med ett gemensamt datum för de som vill!

Under 2021 kommer Kulturskolerådet att lansera den gemensamma dagen för kulturskolans dag. Syftet med ett gemensamt datum är att stärka medial exponering och lyfta fram kulturskolan i positiva sammanhang. Det kan även ge bättre möjligheter att samordna kommunikationsinsatser, lokalt, regionalt och nationellt.

Kulturskoledagarna3