Kulturskolans framtida möjligheter – ny rapport från Kulturskolerådet

Under hösten 2020 genomförde Kulturskolerådet återigen en enkätundersökning och vår nya rapport visar att antalet kommuner där det föreligger ett nedläggningshot för kulturskolan ökar.

– Det här är ett väldigt oroväckande resultat. Nedskärningar och nedläggningshot kan få väldigt stora konsekvenser för barns jämlika tillgång till kulturutövande och skillnaden mellan landsbyggd och stad ökar, säger Jalle Lorensson som är Kulturskolerådets ordförande.

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare. Mest utsatt tycks Jämtlands län vara där kulturskolan i fyra kommuner riskerar att läggas ned (Härjedalen, Krokom, Ragunda och Strömsund). Fyra av tio kommuner bedömer att de kan drabbas av besparingar.  Rapportens resultat visar också att osäkerheten ökar. 15 procent är i år osäkra på om resurserna ska öka eller minska, vilket kan jämföras med 10 procent 2019.

Kulturskolerådet ser allvarligt på rapportens resultat och vill se ett ökat statligt ansvar. I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanas regeringen att initiera en utredning om en kulturskolelag.

– På 90-talet var biblioteken hotade, politiken kraftsamlade och en bibliotekslag kunde inrättas. Regeringen bör nu visa nu samma handlingskraft för kulturskolan, menar Lorensson.

För att få en bättre bild av kulturskolans framtida möjligheter har Kulturskolerådet under hösten 2020 genomfört en enkätundersökning där kulturskolechefer i kommunerna fått svara på frågor om resurstilldelning och utvecklingsmöjligheter.
 

Kontakt:
Kulturskolerådets ordförande:
Jalle Lorensson, 070-2984983, jalle.lorensson@malmo.se

Generalsekreterare:
Torgny Sandgren, 070-6717946, generalsekreterare@kulturskoleradet.se

Här hittar du rapporten: https://www.kulturskoleradet.se/sv/publikation/framtida-mojligheter-kult...

Debattartikel i Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/barns-kulturutovande-ar-hotat-agera...

Framtida 2020 omslag