Kulturskolans personal får nya uppgifter

Östhammar Undervisningen vid Kulturskolan i Östhammar ställs in till vidare, för att personalen ska kunna nyttjas i verksamheter där det saknas bemanning.