Kulturskolans roll och förutsättningar

Kulturskolerådet har tagit fram en orienteringsskrift för dig som är ledare i kulturskolan.

– Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan. Skriften ska ge en orientering till kulturskolan och den roll och uppdrag den kommit att få i Sverige, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Här kan du läsa skriften!

Omslag Kulturskolans roll och förutsättningar