Kulturskolechefen om en nedläggning: ”Vore förödande för många barn och unga”

Kulturskolans elever i "Musical highlights", en avslutningsshow som avslutade "7-dagars", en vecka av uppträdanden runtom i Örnsköldsviks kommun 2015. Till höger Ann-Catrin Brandtlin, kulturskolechef i Örnsköldsvik. Bild: Robbin Norgren och Jennie Sundberg