Kulturskolechefer i skarp protest mot slopade statsbidrag

Kritiken växer mot förslaget att slopa de särskilda statsbidragen till landets kulturskolor. Sörmlands kulturskolechefer hävdar att skolorna tack vare bidraget har nått 3 000 fler barn och unga. Nu kan lyckade satsningar komma att läggas ned.