Kulturskoleelever får sänkt avgift

eslöv På onsdagen genomfördes den fördjupade undersökningen i de avstängda lokalerna på Kulturskolan i gamla rådhuset.