Kulturskoleklivet

Fler utbildningar för pedagoger till kulturskolan

Under året satsar regeringen 25 miljoner i det så kallade kulturskoleklivet. Syftet är att komplettera befintlig lärarutbildning och skapa fler lärare och pedagoger till kulturskolan. De lärosäten som tilldelas medel är Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Läs mer: 

foto_torgny_sandgren_barn3.jpg