Kulturskoleklivet deltog i seminarium om kulturskolor i Oslo

Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd och KS arrangerade ett norskt nationellt seminarium om kulturskolan i Oslo den 10:e december 2019. Representanter från HSD deltog med ett inlägg.