Kulturskoleklivet i Almedalen: Nu skapar sex lärosäten en ny utbildning särskilt för pedagoger i kulturskolan – hur ska den se ut?

En inkluderande kulturskola för fler barn i hela landet, oavsett bakgrund, det är målet när sex lärosäten nu tar fram nya utbildningar speciellt för pedagoger i den kulturskolan. Men vilken kompetens behöver de? Vad tänker högskolorna och vad säger kulturskolorna själva? Välkommen till seminariet "Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?" i Almedalen tisdag 3 juli.