Kulturskolepedagogdagen 2019

Kulturskolepedagogdagen 2019 är en mötesplats för kulturskolepedagoger från hela landet. Här får du möjlighet till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande för att främja en likvärdig kulturskola med hög kvalitet. Dagen vänder sig till dig som arbetar som kulturskolepedagog, eller som jobbar med musik, dans, teater, bild och form eller slöjd i grundskola eller gymnasium.