Kulturskolerådet och SKAP i nytt samarbete: Nu satsar vi på framtidens låtskrivare!

Svensk musik och svenska musikskapare toppar listorna världen över. Hur ser vi till att det fortsätter att vara så och hur ökar vi mångfalden i det svenska musikundrets framtid? Nu lanserar Kulturskolerådet och SKAP, Sveriges kompositörer och textförfattare, en gemensam satsning på barns och ungas möjlighet att inte bara spela utan också skapa musik.

Landets kulturskoleverksamhet är omfattande. Över 200 000 barn deltar årligen i ämneskurser i 283 av landets 290 kommuner.

– Vår musikverksamhet har i hög utsträckning fokuserat på att utveckla färdigheter på olika musikinstrument och framföra musik som skapats av andra. Tillsammans med SKAP vill vi stärka förutsättningar att utveckla komponerandet och låtskrivandet i kulturskolorna, säger Torgny Sandgren som är generalsekreterare på Kulturskolerådet.

Helt nytt utbildnings- och inspirationspaketet

Satsningen ska resultera i ett helt nytt utbildnings- och inspirationspaket som ska erbjudas kulturskolorna. Några av landets ledande låtskrivare och producenter finns med och inspirerar till att ta fram metodik och verktyg för att skapa musik.

Kulturskolans pedagoger kommer att erbjudas fortbildning och workshops där unga upphovspersoner möter varandra och utvecklas tillsammans med erfarna låtskrivare och producenter.

Ett mål med att hjälpa fler att börja skapa musik är att också öka mångfalden i det svenska musikundrets framtid. Kulturskolerådet och SKAP vill till exempel se fler tjejer som skriver och producerar musik, och en stark återväxt inom alla genrer. Mer musik av fler musikskapare, helt enkelt.

Pilotprojekt höstterminen 2015

Projektet tar just nu fram utbildningspaketet som kommer att testas höstterminen 2015 i fem pilotprojekt. 

I syfte att utveckla ett mer långsiktigt samarbete mellan Kulturskolerådet och SKAP kring låtskrivande/komponerande, så görs under hösten ett antal pilotkurser där etablerade kompositörer utbildar och inspirerar pedagoger i kulturskolan. Dessa utbildningar planeras ske i Malmö, Växjö, Göteborg, Norrköping och Stockholm.

– Kulturskolan är en enorm resurs och kan bidra till att upphovspersoner i alla genrer även i framtiden är av världsklass. Med det här samarbetet vill vi på ett konkret sätt bidra till Kulturskolans utveckling, säger Alfons Karabuda, SKAP:s ordförande.

För mer information:

Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet, 070-671 79 46.

Kjell Holmstrand, kommunikationschef SKAP, 072-511 02 52.

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Rådets vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet.

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare. SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1 100 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder en bred medlemsverksamhet och är huvudman i Stim.

foto_maria_hedberg.jpg