Kulturskolerådet satsar på barn i Norrbotten

I höst påbörjar Kulturskolerådet en satsning på kulturskolor i Norrbotten. Syftet är att öka barns möjligheter till kulturut­övande.