Kulturskolerådets ordförande debatterar i riksdagen

Debatt om musikutbildning i Riksdagen

Den 6 november deltar Kulturskolerådets ordförande i en debatt i riksdagen, om musikutbildningar, dess situation och utmaningar.

Lawen Redar (S) och Christer Nylander (L) har bjudit in ett antal aktörer från området till denna träff. Bland annat deltar Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan, Nina Björby, Regional musik i Sverige samt Karin Inde från Svensk Jazz.

SVT forum sänder debatten så missa inte detta!

Schema, preliminärt upplägg

Onsdag 6 november 2019, kl 10-12, Andrakammarsalen, Sveriges Riksdag

 

10.00 Inledning 10 min Lawen Redar och Christer Nylander

 

10.10 Första panel) Svensk musikutbildning

Lawen Redar (S) introducerar paneldeltagare

5 min Cecilia Wallerstedt, docent 

Hur ser svensk musikutbildning ut idag? Hur står vi internationellt? Vad säger forskningen?

5 min Jarl Bertil Lorensson, Kulturskolerådets ordförande

Vad betyder kulturskolorna för svensk musikutbildning? Vilka är utmaningarna? Klarar kommunerna sitt uppdrag?

5 min Eric Sjöström, ordförande El Sistema

Hur når vi på bredden? Vilka initiativ krävs? Hur stärker vi barn och ungas delaktighet?

5 min Helena Wessman, rektor Kungliga Musikhögskolan 

Hur står sig den svenska musikutbildningen globalt? Hur värnar man både bredd och spets?

25 min Frågor från moderator och publik

 

15 min Kaffepaus 

 

10.10 Andra panel) Musiklivets ekosystem – hur skapar politiken rätt förutsättningar?

Christer Nylander (L) introducerar paneldeltagare

5 min Nina Björby, Regional musik i Sverige

Hur mår våra musikinstitutioner i landet? Har de finansiella utmaningar? Vilken roll har institutionerna i ekosystemet? Hur ser samarbetet ut med det övriga musiklivet?

5 min Ludvig Werner, IFPI 

Hur har digitaliseringen och globaliseringen påverkat musikbranschen? Hur ser strukturerna ut för svensk musikexport och vilka är utmaningar?

5 min Calle Nathanson, Ideell kulturallians 

Vad är ideella musiklivets roll i ekosystemet? Hur ser balansen ut mellan det ideella och det professionella? Hur kan det ideella och professionella skapa synergier som stärker musiklivet?              

5 min Karin Inde, Svensk Jazz och talesperson för musiklivets upprop ”Ett musikliv för alla”

Beskriv det professionella musiklivets förutsättningar? Hur försörjer man sig som upphovsperson och musiker? Berätta om uppropet.

25 min Frågor från moderator och publik

 

5 min   Sammanfattning och avslut

 
 

Jalle Lorensson (Foto: Anders Roos)