Kulturskoleverksamhet på skoltid - ny information från Skolverket och Kulturskolerådet

Undervisning på skoltid

Får elever gå från lektioner för att delta i kulturskolan? Kulturskolecentrum och Skolverket reder ut vilka regler som gäller, och hur ansvaret fördelas mellan skola och kulturskola.

Läs mer på Kulturrådets hemsida!

Barn elevföreställning rikskonferens