Kulturskoleverksamhet på skoltid – ny rapport från Kulturskolerådet

Rapporten visar att 25000 barn riskerar att förlora möjligheten att delta i kulturskoleverksamhet främst i gelsbyggdkommuner. Hälften av landets kommuner kan drabbas.

– De lokala förutsättningarna för att driva kulturskola ser olika ut och organiseringen av kulturskoleverksamhet bör kunna avgöras lokalt och i samråd mellan berörda parter. Ett generellt förbud mot undervisning under skoltid skulle drabba glesbygdskommunerna särskilt hårt. Tiotusentals barn kan drabbas. Att ge förutsättningar för att så många barn som möjligt ska kunna ges möjlighet till kulturutövande bör vara utgångspunkten, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Diskussionen om kulturskoleundervisning under skoltid har intensifierats under hösten 2019. Skolinspektionens beslut angående Gislaved startade en debatt inom skola och kulturskola men också på nationell nivå. Skolinspektionen menar att det strider mot skollagen när barn får ledigt från skolan för att delta i kulturskolans undervisning, en praxis som funnits i många kommuner och under flera decennier.

För att få en bättre bild av i vilken utsträckning och på vilket sätt som kulturskoleverksamhet bedrivs på skoltid har Kulturskolerådet under hösten 2019 genomfört en enkätundersökning där kulturskolechefer i alla kommuner har fått svara på frågor om hur kulturskoleverksamheten förhåller sig till skoltiden.

Kontakt:

Torgny Sandgren, 070-6717946, generalsekreterare@kulturskoleradet.se

Jalle Lorensson, Kulturskolerådets ordförande, jalle.lorensson@malmo.se

Här hittar du rapporten!

Barn elevföreställning rikskonferens