Kulturskolor drabbas av nedskärningar

Trots att Sverige har ett av världens högsta skattetryck så tycks medlen ändå inte räcka till vårt fortsatta samhällsbygge. Skola-vård-omsorg slukar allt mer kapital och de icke lagstadgade verksamheterna som exempelvis musik- och kulturskolor tvingas nu retirera. Tragiskt!