Kulturskolor i små kommuner nedläggningshotade

Den nya studien Framtida möjligheter för kulturskolan visar att verksamheten i 70 kommuner ser framför sig en negativ eller osäker framtid med besparingar och nedläggningshot som främst drabbar kommuner med få invånare.

Kulturskolorna, den enskilt största offentliga satsningen på barnkultur i Sverige, spelar en betydande roll för ungas möjligheter att utöva kultur. Tusentals unga deltar dagligen i verksamheten.

– Det skulle vara väldigt tråkigt om barn i så många kommuner får sämre eller inga möjligheter att få utvecklas genom att utöva kultur, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Nedläggningshot i Hammarö

Hammarö kommun i Värmland har föreslagit att kulturskolan avvecklas på grund av tuffa sparkrav.

– Det känns trist och många barn reagerar. Elevrådet har startat en namninsamling och lärarna är engagerade och hoppfulla. Men vi är mycket oroliga, säger Solveig Hagström, kulturchef i Hammarö.

Tillgänglig och jämlik kulturskola med hög kvalitet

Bara små kommuner, med färre
än 10 000 invånare, saknar musik- eller kulturskola och är i klar majoritet bland dem som ser ett nedläggningshot de närmaste fyra åren. De små är också överrepresenterade bland
dem som inte kan förutsäga resurstilldelningen för de närmaste fyra åren.

– 2018 beslutade riksdagen att ambitionen är en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet. Det behövs krafttag och förstärkta statliga insatser för att motverka att barns kulturutövande skiftar på grund av var de bor, säger Inger Carlonberg, Kulturskolerådets ordförande.

Med en genomförd nationell övergångsbudget ligger statsbidragen till kommunerna kvar på 2018 års nivå. Kommunerna kommer att möta tuffa ekonomiska utmaningar. 62 miljarder kronor riskerar att saknas vid mandatperiodens slut 2022, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Rapport: Kulturskolans framtida möjligheter

foto_torgny_sandgren_barn2.jpg