Kulturverksamheter för barn och unga i ytterområden hotas

Kulturverksamheter för barn och unga i ytterområden hotas