Kungsbackas kulturskola kan få privat konkurrens

Halland För att korta köerna och nå fler kan kundval införas inom kulturskolan i Kungsbacka. Men ska förslaget bli verklighet krävs att kommunen satsar mer pengar på verksamheten.