Länets kulturskolor går samman i jätteföreställning

Den 28 april samlas över 600 barn och 80 lärare från länets samtliga kulturskolor till en gemensam jätteföreställning i Västerås.