Läsartext: Gratis bussresor kan bli barns biljett till meningsfull fritid och ökad integration

Helsingborg är en stad med stort utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Trots det finns det många som inte kan ta del av dem, eftersom de inte har råd att ta sig dit. Att erbjuda alla barn gratis busskort på vardagar och helger vore ett stort steg för att öka jämlikheten, minska segregationen och förbättra integrationen mellan olika människor i Helsingborg.