Låt kommunerna bestämma

Debatt Regeringen har öronmärkt 100 miljoner kronor till kulturskolorna att i första hand sänka elevavgifterna och i andra hand utöka kurserna. Sveriges kommuner lägger drygt 2,2 miljarder på musik- och kulturskolorna, mellan 2012-15 ökade anslagen med 15 procent. Under samma tid ökade antalet elever med elva procent i ämneskurser och med 58 procent med övriga elevplatser. Trots denna positiva utveckling har kulturminister Alice Bah Kuhnke valt ut detta område som ett som det måste satsas än mer skattepengar på och ges mer pekpinnar från statens sida.