Ledarutbildning för kulturskolan

Ny omgång för ledarutbildning - hög tid att anmäla sig! 

Kulturskolerådet har i samverkan med Karlstads universitet tagit fram en ledarutbildning för kulturskolan. Nu startar en ny omgång. Sista anmälningsdag är den 15 april.

– Många som tidigare har deltagit har vittnat om att detta är en bra utbildning. Om ni har möjlighet så delta gärna, säger Torgny Sandgren på Kulturskolerådet.

Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som riktar sig till verksamma skolledare vid kulturskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Den är i huvudsak förlagd till Sigtuna och omfattar 16 dagar per år – de flesta på internat. 

Läs mer: https://www.kau.se/rut/utbildning-och-forskning/utbildning/rektor-vid-ku...

foto_torgny_sandgren_barn3.jpg