Lena Josefsson – hon bar Afrika i hjärtat

Afrika bar hon med sig i dansen, Lena Josefsson. Rörelse, röster, möten och värme präglade hennes dans. Hon var född i nuvarande Kongo (då Zaire), barn till svenska missionerande föräldrar och kom till Sverige först i lägre tonåren.