Livsviktigt?! - Ledare Kulturskolan Magasin nr 1 2020

I dagarna tre med början onsdagen den 25 mars i Solna samlas alla vi som bryr oss alldeles extra om barn, unga och kulturskolan. Valet av Solna gör konferensen geografisk tillgänglig för alla parter som kulturskolan är beroende av som högskolor, universitet och alla de närliggande riksförbunden. Vi har också nära till de viktigaste aktörerna inom svensk kultur- och utbildningspolitik. Kulturministern besöker oss också i år, och det gör också andra beslutsfattare och politiker som är viktiga för vår verksamhet. Konferensen börjar med en debatt med politiker från riksdagens Kulturutskott och från ungdomsförbunden. Ni som var med på Kulturskoledagarna 2018 på våren före valet, minns att meningarna gick brett isär mellan partierna. Detta kom också till uttryck i första budgeten efter valet, då det statliga bidraget på 100 miljoner försvann. Kulturskolerådet svarade med en skarp argumentation om behovet av pengarna, och nu är de 100 miljonerna tillbaka. Idag har de flesta partier som röstade bort pengarna ändrat mening. I höstens budgetdebatt valde sex av sju rikspartier att betona kulturskolans betydelse för landets unga, vilket i sig är fullständigt unikt! Det blir väldigt spännande att höra hur detta paradigmskifte kommer att ta sig i uttryck under Kulturskoledagarnas debatt i mars.

Kulturskoledagarna syftar till att vi som arbetar i kulturskolan ska möta varandra och utbyta erfarenheter, och visa på hur avgörande viktig kulturskolan kan vara i samhällsbygget. Under årets konferens berättar Trollhättans kulturskola om hur kommunen visserligen investerade i ett fantastiskt kulturhus, men utan att Trollhättans barn och unga kunde finna vägen dit. Kulturskolan åtog sig uppdraget att fylla kulturhuset. Lyssna på hur de lyckades! Jag vill, som ny ordförande, hälsa alla som har möjlighet varmt välkomna till Kulturskoledagarna 2020! Låt oss samlas kring vår livsviktiga kulturskola!

Jalle Lorensson SV (Foto: Anders Roos)