Lokala musiken föds ofta i kulturskolan Om P4 Örebro

Varje vecka är det runt 4400 elever i Örebro län som går till sin Kulturskola och en stor del av dem spelar ett instrument.