Majoritet vill rädda hotad kulturskola

Det finns ingen majoritet i kommunfullmäktige för en avveckling av kulturskolan. Det står klart efter Sydöstrans rundringning.