Masterclass för film på Island

På Island ordnas en masterclass den 4 till 8 december, 2019. Målgruppen är unga mellan 15 till 20 år och med erfarenhet av fimskapande. Sverige har möjlighet att sända ett antal ungdomar och tar nu emot förslag på namn.

Nu får unga i Norden chans att utveckla sitt filmintresse på Island!

Filmbranschens professionella från hela Norden möter upp i Rekjavik för en spännande Masterclass camp. Det är Kulturskolerådet som tillsammans med Nordisk Musik och kulturskoleunion fått stöd av Nordiska Kulturfonden för arrangemanget som genomförs 4-8 december.

Förkunskaper: intresse för film/filmproduktion, deltagarna ska även ha provat på att göra film. Ett personligt brev på engelska, på högst en A-4 sida med kort beskrivning av erfarenhet av film/filmproduktion, och motivering till att deltaga i kursen, ska bifogas. Vi behöver er intresseanmälan senast 1 september.
Ålder:15-20. Jämn könsfördelning eftersträvas.

Projektet tar kostnader för flyg, boende, logi och kursavgift. Resan till Arlanda bekostas av medverkande eller sändande aktör.

Intresseanmälan sänds till: Torgny Sandgren

Film i kulturskolan