Mats Widelund är ny områdeschef kultur på kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna

Nu är rekryteringen av områdeschef kultur klar och till försommaren börjar Mats Widelund.