Medel till SKH för att utveckla utbildningar för kulturskolelärare.

SKH tilldelas 1,8 miljoner för att utveckla utbildningar för kulturskolelärare.