Medelpads kulturskolechefer kritiska till ny tolkning av skollagen: "Många elever riskerar att bli utestängda"

Uppskattningsvis 25 000 svenska barn får ledigt från skolan för att i stället gå på kulturskolornas lektioner. För att möjliggöra undervisning i instrument och drama bryter många kommuner därmed mot skollagen.