Mediebilden av Amanda Lind delas inte av politiker i Härnösand

Politiker i den nya kulturministern Amanda Linds hemkommun delar inte en uppfattning om Lind som det getts uttryck för i riksmedia.