Mer för fler - erfarenheter från utvecklingsarbete med användarna i fokus

Mer För fler – hur når vi fler inom kulturområdet?

Kulturskolerådet har i samverkan med SKL och Biblioteksföreningen genomfört utvecklingsprojektet Mer för fler. I satsningen deltog 32 kommuner och syftet har varit att, med hjälp av Innovationsguiden, stödja kommunerna i deras verksamhetsutveckling utifrån ett användardrivet arbetssätt – tjänstedesign. Nu finns erfarenheter samlade i en rapport.

I projektet, som genomförts under ett år från hösten 2017 till hösten 2018, deltog 32 kommuner med arbetsgrupper från framförallt kulturskole- och biblioteksverksamheter.

Rapporten innehåller en sammanställning av de lärdomar och resultat som processen hittills lett fram till. Den tar upp erfarenheter av att testa nya arbetssätt och metoder samt värdefulla insikter som arbetsgrupperna fått i sitt förändringsarbete. 

 

LÄS MER:

Mer för fler