Mer pengar till mediestöd och Nationalmuseum i nya kulturbudgeten

Kulturområdet får totalt 292 miljoner mer jämfört med den M/KD-budget som gällt 2019.