Mer stöd till kommunerna i kulturskolans nya strategi

Svenska kulturskolan är sedan några år pensionär - 70 år – men för första gången har den nu fått en nationell strategi. Regeringen vill stötta - inte styra kommunerna.