Miljonregn över kulturskolorna

Kulturrådet har nu lämnat besked om det nya statsbidraget till kulturskolorna. Nära hundra miljoner har fördelats.

Under 2016 fördelar Statens Kulturråd för första gången ett riktat bidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. 100 miljoner skall fördelas under 2016 och ytterligare 100 miljoner 2017. 190 kommuner sökte bidraget. 

- Det handlar bland annat om nya arbetssätt, uppsökande verksamhet och att ta in nya konstformer, till exempel, berättar Tua Stenström som är en av Kulturrådets handläggare.

Här finns listan på beviljade bidrag.

foto_torgny_sandgren_barn3.jpg