Miljonsmäll mot skolan i Kiruna

Kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna räknar med ett underskott på 10-15 miljoner för 2018. Skattemedlen räcker helt enkelt inte till för att täcka upp kostnaderna som bland annat beror på fler barn i verksamheten.