Ministern vill att kommunerna ska ta sitt ansvar – menar att pengarna finns

Kulturminister Amanda Lind svarar efter Kulturnytts kartläggning av Kulturskolornas villkor. Det finns inte något förslag om att lagstifta.